top of page

שיעור השקפה שבועי מס' 146 - הסכסוך האיראני עם ישראל - הקרב האחרון לפני המשיח - ה מלחמת המזרח התיכוןוהמשימה האמיתית של לא יהודי – חלק 3


ניתן: 01/4/2024  


Youtube Video Link:שיעור השקפה שבועי מס' 146 - הסכסוך האיראני עם ישראל - הקרב האחרון לפני המשיח - ה מלחמת המזרח התיכוןוהמשימה האמיתית של לא יהודי – חלק 3  תמלולים בעברית:


שיעור השקפה שבועי מס' 146 - הסכסוך האיראני עם ישראל - הקרב האחרון לפני המשיח - ה
.pdf
Download PDF • 255KB

コメント


bottom of page