top of page

שיעור השקפה שבועי מס' 147 - תלאות אמריקה והופעת גוג לפני משיח - מלחמת המזרח התיכון והמשימה האמיתית של לא יהודי – חלק 4

01/10/2024 -  ניתןYoutube Video Link:שיעור השקפה שבועי מס' 147 - תלאות אמריקה והופעת גוג לפני משיח - מלחמת המזרח התיכון והמשימה האמיתית של לא יהודי – חלק 4  תמלולים בעברית:שיעור השקפה שבועי מס' 147 - תלאות אמריקה והופעת גוג לפני משיח
.pdf
Download PDF • 259KB

Comments


bottom of page